De Dietrich
De Dietrich


Aplinkos apsauga

Kaip Europos rinkos lyderis „De Dietrich" įsipareigoja tausoti aplinką, taip pat, kiek įmanoma, taupyti žaliavą, vandenį ir elektros energiją.
„De Dietrich" įmonės Prancūzijoje atitinka ne tik ISO9001 ir ISO14001 patvirtintus standartus, bet ir RoHS direktyvas.
2003 m. buvo priimta Europos Sąjungos Pavojingų medžiagų apribojimo (RoHS) direktyva 2002/95/EC; pagal šią direktyvą ribojamas šešių pavojingų medžiagų naudojimas įvairiuose elektros ir elektronikos prietaisuose.

Tai reiškia, kad „De Dietrich" prietaisai mažina perdirbamų medžiagų apimtį; dauguma „De Dietrich" prietaisų viršija europinius aplinkosaugos WEEE direktyvos standartus.

„De Dietrich" prietaisai gaminami pagal pažangiausias technologijas Prancūzijos gamyklose, kurios pasižymi mažiausiu anglies dioksido išskyrimu pasaulyje; palieka minimalų anglies pėdsakų lygį; tai yra dalis įvairiapusių gamyklų pastangų mažinant globalinį atšilimą.

Be viso to, „De Dietrich" prietaisai yra pačios efektyviausios energijos sąnaudų klasės pasaulyje; taigi „De Dietrich" yra sąmoningai įsipareigojusi tausoti pasaulinius resursus.


20090804112100